Fritids stängt för utvärdering

Datum:
12 juni

Startar: 00:00

Måndag den 12 juni har hela Malmaskolans personal utvärderingsdag. Fritids är då stängt.

Vid behov av skolbarnomsorg, kontakta skolledningen.