Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Planen är under revidering och kommer att publiceras här inom kort.

20 december 2015